• سلام خوش آمدید!
    برای استفاده کامل از مطالب عضو انجمن شویدعضویت

زبانهای برنامه نویسی

مقدم همه شما عزیزان رابه انجمن کاربردی گرامی میداریم ولحظات خوبی برایتان آرزومندیم

معرفی زبانهای برنامه نویسی

موضوع ها
4
ارسال ها
6
بازدیدها
103
موضوع ها
4
ارسال ها
6
بازدیدها
103

زبان برنامه نویسی C

موضوع ها
1
ارسال ها
1
بازدیدها
28
موضوع ها
1
ارسال ها
1
بازدیدها
28

زبان برنامه نویسی C++

موضوع ها
3
ارسال ها
4
بازدیدها
113
موضوع ها
3
ارسال ها
4
بازدیدها
113

زبان برنامه نویسی Java

موضوع ها
5
ارسال ها
5
بازدیدها
109
موضوع ها
5
ارسال ها
5
بازدیدها
109

زبان برنامه نویسی php

موضوع ها
23
ارسال ها
23
بازدیدها
488
موضوع ها
23
ارسال ها
23
بازدیدها
488

زبان برنامه نویسی html

موضوع ها
10
ارسال ها
10
بازدیدها
188
موضوع ها
10
ارسال ها
10
بازدیدها
188

ربات تلگرام

موضوع ها
19
ارسال ها
21
بازدیدها
547
موضوع ها
19
ارسال ها
21
بازدیدها
547

زبان برنامه نویسی Python

موضوع ها
2
ارسال ها
8
بازدیدها
122
موضوع ها
2
ارسال ها
8
بازدیدها
122

پاسخ ها
0
بازدیدها
25
پاسخ ها
0
بازدیدها
26
بالا