زنفورو 2.2

xenforo 2.2

نسخه های [2.x] انجمن ساز زنفورو

xenforo [2.x] releases
موضوعات
3
نوشته‌ها
4
بازدیدها
45
موضوعات
3
نوشته‌ها
4
بازدیدها
45

افزونه های [2.x]

Add-ons [2.x]
موضوعات
126
نوشته‌ها
134
بازدیدها
1.3K
موضوعات
126
نوشته‌ها
134
بازدیدها
1.3K

قالبهای [2.x]

Styles [2.x]
موضوعات
54
نوشته‌ها
59
بازدیدها
644
موضوعات
54
نوشته‌ها
59
بازدیدها
644

ترجمه ها [2.x]

Translations [2.x]
موضوعات
1
نوشته‌ها
2
بازدیدها
7
موضوعات
1
نوشته‌ها
2
بازدیدها
7

تغییرات الگو [2.x]

Template Modifications [2.x]
موضوعات
23
نوشته‌ها
23
بازدیدها
303
موضوعات
23
نوشته‌ها
23
بازدیدها
303

آموزش

Tutorial
موضوعات
2
نوشته‌ها
2
بازدیدها
25
موضوعات
2
نوشته‌ها
2
بازدیدها
25

فارسی سازی شده

Persianized
موضوعات
0
نوشته‌ها
0
بازدیدها
0
موضوعات
0
نوشته‌ها
0
بازدیدها
0
هیچ
بالا