• از اینکه ساعاتی به علت انتقال سرور در خدمت شما نبودیم عذر خواهی میکنیم

    دوستانی که مشکل ثبت نام داشتند اکنون اقدام بفرمایید

زنفورو 2.2

xenforo 2.2

نسخه های [2.x] انجمن ساز زنفورو

xenforo [2.x] releases
موضوعات
3
نوشته‌ها
4
بازدیدها
127
موضوعات
3
نوشته‌ها
4
بازدیدها
127

افزونه های [2.x]

Add-ons [2.x]
موضوعات
287
نوشته‌ها
315
بازدیدها
7/9K
موضوعات
287
نوشته‌ها
315
بازدیدها
7/9K
  • Napolion

قالبهای [2.x]

Styles [2.x]
موضوعات
101
نوشته‌ها
114
بازدیدها
2/7K
موضوعات
101
نوشته‌ها
114
بازدیدها
2/7K

ترجمه ها [2.x]

Translations [2.x]
موضوعات
1
نوشته‌ها
2
بازدیدها
23
موضوعات
1
نوشته‌ها
2
بازدیدها
23

تغییرات الگو [2.x]

Template Modifications [2.x]
موضوعات
40
نوشته‌ها
40
بازدیدها
1/3K
موضوعات
40
نوشته‌ها
40
بازدیدها
1/3K

آموزش

Tutorial
موضوعات
5
نوشته‌ها
6
بازدیدها
159
موضوعات
5
نوشته‌ها
6
بازدیدها
159

فارسی سازی شده

Persianized
موضوعات
0
نوشته‌ها
0
بازدیدها
0
موضوعات
0
نوشته‌ها
0
بازدیدها
0
هیچ
بالا