خازن ها و کاربرد آن در الکتروموتور ها

خازن ها و کاربرد آن در الکتروموتور ها 2022-03-25

دسترسی دریافت را ندارید
خازن ها و کاربرد آن در الکتروموتور ها

خازن
هدف های رفتاری: در پايان اين فصل، از هنرجو انتظار می رود:
١ خازن را تعريف کند.
٢ ساختمان خازن را شرح دهد.
٣ ظرفيت خازن را تعريف کند.
٤ عوامل فيزيکی مؤثر در ظرفيت خازن را شرح دهد.
٥ ظرفيت خازن را محاسبه کند.
٦ مفهوم شارژ و دشارژ خازن را توضيح دهد.
٧ ثابت زمانی خازن را شرح دهد.
٨ مشخصات مهم در انتخاب خازن را بيان کند.
٩ ظرفيت خازن معادل مدارهای سری و موازی خازنی را محاسبه کند.
١٠ عملکرد خازن را در جريان مستقيم و متناوب شرح دهد.
١١ راکتانس خازنی را در مدارات محاسبه کند.
١٢ اختلاف فاز ولتاژ و جريان در مدار خازنی را با رسم شکل موج های ولتاژ و جريان و دياگرام برداری
تشريح کند.
١٣ انواع خازن را نام ببرد.
١٤ کاربرد خازن ها را در موتورهای الکتريکی شرح دهد.
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
0
بازدیدها
90
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی

رتبه‌بندی‌ها

0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از practicalsoft

فایلهای مشابه

جزوه آموزشی انواع پمپ ها practicalsoft
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا