در این پست مدار فلزیاب معروف M
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
را با شماتیک کامل ارائه میکنم.devre.png


لیست قطعات

BOM ---------- 28 C1-C3,C16-C18,C29-C35,C41, 100nF 0805 C55- C65,C76-C78 2 C4,C6 1000u Maplin VH50E ELEC-RAD20

2 C5,C39 1n Farnell 317-457 0805
1 C7 100p Farnell 317-457 0805
1 C8 30p Farnell 317-457 0805
1 C9 680p Farnell 317-452C
317-452C
100n Farnell 499-158 0805
1 C14 1u Maplin WW60Q ELEC-RAD20
4 C15 ، C42-C44 10n Farnell 317-457 0805
1 C19 10U Maplin VH22Y Elec-Rad20m
1 C20 65P Farnell 499-158 0805
1 C21 110P Farnell 499-158 0805
1 C23 350P Farnell
499-158 -RAD20
1 C26 22n Farnell 499-158 0805
2 C27-C28 18p Farnell 721-992 0603
3 C36-C38 4u7 Maplin DT54J ELEC-RAD10
1 C40 40p Farnell 317-457 0805 2
C45-C46 4u7 C45-C46 2201 C45-C46 2201 -C50 2n2 Farnell 317-457 0805 1 C51 2M2 Farnell 317-457 0805

1 C52 2U2 Farnell 317-457 0805
2 C53-C54 4n7 Farnell 317-457 0805
1 C66 47nF 0805
3 C67,C74-C75 220nF 0805
0805
1
C600
2 مقاومت C71,C73 4n7F 0805
1 C72 110pF 0805

---------
1
R1 1M M1M 0805
3 R2,R29,R118 1k M1k 1206
3 R3,R115,R3,R3,R3,R11,R11,R11,R3,R11,R11,R11,R11,R11,R11,R3,R11,R11,
R4 M1k 1206
4 R6, R26-R27, R37 22k M1k 1206
2 R7, R15 39k M1k 1206
2 R8, R21 1M M1k 1206
2 R10, R13 1k5 M1k 1206
1 R12 51k M1k 1206 1 R16 1k8 M1k M1k 1206
1 R16 1k8 M1k 1206 R206 R1206 R1206 R1206
R1206
R5
2 R20, R38 470k M1k 1206 2
R22,R112 560 M1k 1206
4 R23,R110-R111,R121 10k M1k 1206
2 R28,R31 47k M1k M1k 1206 R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31, R31 , R206 9k1 M1k 1206

1 R39 330 M1k 1206
2 R40-R41 68 M1k 1206
2 R42-R43 110k M1k 1206
1 R44 3k M1k 1206
3 R45-R46,R119 22 M1k M1k 1206 3 R45-R46,R119 220
M1k
1200
2 R74-R75 47 M1k 1206
1 R76 330R M1k 1206
3 R77,R127,R147 47k 1206_RES 1 R78 5k9 M1k
0805
1 R79 3k3 M1k R800 R800 R800 R800
7 R84-R86,R89-R90,R101-R102 100k M1k 0805
2 R87-R88 56k M1k 0805
2 R91-R92 220k M1k 0805
2 R93-R91k
0805
R93-R914 M1k 0805
2 R99-R100 1M M1k 0805
2 R103-R104 4M7 M1k 0805
1 R109 33k M1k 1206
4 R113-R116 2k7 M1k 1206
1 R117 150 M1k 1206
1 R120 3k20
M1k
1201
2 R125-R126 470K 1206_RES
3 R128 ، R130 ، R133 100K 1206_RES
2 R129 ، R134 33K 1206_RES
1 R131 68K NULL
3 R132 ، R140-R141 22K 1206_RRES
3 R135 ،
R138RE
3 R139,R148-R149 68k 1206_RES
2 R142-R143 180R 1206_RES
2 R144-R145 220R 1206_RES
1 R146 220k 1206_RES-

4-0-1
---------------------------------------------------------------------------------------------_ U2 4001 SO14 4 U3,U5-U7 4013 SO14

1 U4 4081 SO14
2 U8,U27 4053 SO16
4 U9,U11-U12,U14 LM393 SO8
2 U10,U13 4093 SO14
1 U15 TLC271 SO8
1 U16 414106 SO7
-U106
2 U19-U20 LT1057 SO8
2 U21,U37 TL074 SO14
5 U22-U25,U36 TLC27M7 SO8
1 U26 4011 SO14
3 U28-U30 NE5534
SO8
1 U431L SO8
1 U33 NE5532 SO8
1 U34 TL061 SO8
1 U35 LM13600 SO16

ترانزیستور
-----------
2 Q1,Q5 BS170 TO92
1 Q2 ZTX688B ELINE
1 Q3 2NQ242OT 1 Q3
2NQ2420
1 Q6 IRF710 P1
2 Q7-Q8 BUK455 TO220
1 Q9 BC368 TO92
1 Q10 BC369 TO92
1 Q11 VN2410L TO92
1 Q12 ZVP4105 TO92
1 Q13 BC368 TO92 --230

-
Die
20 D1-D4,D7,D9,D11-D12,D16-D27 BAS16 SOT23
2 D5-D6 10MQ100 SMA 1
D8 LM336-2V5 TO92
1 D10 LED-RED SMC
2 D13-D14 SOT23 2 D13-D114
BYV0158
1N4148 MINIMELFاین فلزیاب از نوع PI بوده و انتشار نقشه آن صرفا به دلایل آموزش عزیزان است و هرگونه بهره برداری از آن غیر قانونی می باشد.
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: SH Hedayati، Avest و mohamad41
نویسنده
SONIC
دریافت‌ها
2
بازدیدها
495
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
رتبه‌بندی
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از SONIC

اشتراک‌گذاری فایل

بالا