معرفی و شروع کار با بردهاي آردوینو

الکترونیک معرفی و شروع کار با بردهاي آردوینو 2022-07-31

دسترسی دریافت را ندارید
معرفی و شروع کار با بردهاي آردوینو
مقدمه
آردوینو (به انگلیسی Arduino ( بوردي میکروکنترلري است که به منظور تولید راحتتر پروژههایی که با اشیاء
یا محیط تعامل داشته باشند طراحی شدهاست. سختافزار آن شامل یک برد سختافزار متنباز است که از
میکروکنترلرهاي AVR یا ARM شرکت اتمل استفاده میکند. آردوینو در سال 2005 به منظور ایجاد راهی
ارزان و ساده براي برنامهنویسی اشیائی تعاملی ایجاد شد. آردوینو به همراه یک محیط یکپارچه توسعه نرمافزار
(IDE (ساده ارائه میشود که در کامپیوترهاي عادي قابل اجرا است که اجازه برنامهنویسی به کمک C یا ++C
را براي این بردها میدهد.
محصولات آردوینو به سه دسته تقسیم میشوند:
 بردهاي آردوینو
 شیلدهاي آردوینو
 کیتهاي آردوینو
نویسنده
Ali
دریافت‌ها
0
بازدیدها
93
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
رتبه‌بندی
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

اشتراک‌گذاری فایل

فایلهای مشابه

آموزش آردوینو شروع به کار practicalsoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا