ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت دوره ﺳﺨﺖ اﻓﺰار رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي

الکترونیک ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت دوره ﺳﺨﺖ اﻓﺰار رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي 2022-05-24

دسترسی دریافت را ندارید
#نمونه_سوال برای آزمون تئوری فنی حرفه ای #مبانی_رباتیک
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت دوره ﺳﺨﺖ اﻓﺰار رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
12
بازدیدها
447
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی

رتبه‌بندی‌ها

0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از practicalsoft

بالا