[Andrew] Moderator Panel 1.7.4

Xen-AddOn [Andrew] Moderator Panel 1.7.4 2022-12-26

دسترسی دریافت را ندارید
[Andrew] Moderator Panel دید بهبود یافته ای را در مورد رفتار کاربر و ویژگی های اضافی ناظر به مدیران ارائه می دهد. تصور این است که با ارائه دید بهتر به هشدارها، گزارش‌ها، ممنوعیت‌های موضوعی و نادیده‌انگاری‌ها، گردانندگان می‌توانند سریع‌تر کاربران مشکل را شناسایی کنند و در هنگام تصمیم‌گیری درباره کاربران کمتر به تکانه تکیه خواهند کرد. همه ویژگی ها دارای مجوز کنترل هستند و می توان آنها را فعال یا غیرفعال کرد.

اسکرین شات 25-11-2020 در ساعت 28.11.28.pngامکانات:
 • فایل کاربر، مشابه یک نمایه مجرمانه، معیارهای کلیدی یک کاربر را در یک مکان نمایش می دهد. با انتخاب فایل کاربر از منوی کرکره ای کارت عضو یا با جستجوی کاربر در پانل مدیر می توان به فایل کاربر دسترسی داشت. موارد زیر در فایل کاربر نمایش داده می شود:
  • ممنوعیت فعلی
  • هشدارها
  • گزارش ها
  • ممنوعیت تاپیک
  • نادیده گرفته شده توسط
  • آدرس های IP
  • یادداشت
   • توسط مدیران یا گروه کاربری با اجازه به فایل کاربر اضافه شده است
   • قابل مشاهده با تعداد ابزارهای ناظر کشویی
  • تغییر گزارش
 • برای ممنوع کردن کاربران در یک گروه کاربری محافظت شده، ناظران را ملزم به داشتن مجوز "ممنوع کردن کاربران محافظت شده" کنید
  • این می تواند برای جلوگیری از گردانندگان از ممنوعیت کاربرانی که کارکنان ارشد بیشتری باید در ممنوعیت مشارکت داشته باشند استفاده شود
  • می تواند فعال یا غیرفعال شود
 • مدیران می توانند کاربران را دلسرد کنند
  • اجازه دلسرد کردن کاربران و کاربران محافظت شده
  • این گزینه در صفحه ویرایش کاربر موجود است (این صفحه توسط مدیران استفاده نمی شود)
 • مدیران می توانند کاربران را تعدیل کنند
  • اجازه تعدیل کاربران و کاربران محافظت شده
  • گروه کاربر تعدیل شده باید در ACP تعریف شود
 • مدیران جدید می توانند گروه های کاربر ثانویه کاربران را به روز کنند
  • اجازه به روز رسانی گروه کاربری از کاربران و کاربران محافظت شده
  • گروه های کاربری موجود که در گزینه های پنل مدیریت تعریف شده اند
 • نادیده گرفتن اجباری کاربران
  • یک کاربر را مجبور کنید کاربر دیگری را نادیده بگیرد
  • گزینه نادیده گرفتن نیروی دوطرفه
  • کاربرانی که به اجبار نادیده گرفته می شوند، نمی توانند نادیده گرفتن نیرو را حذف کنند
  • گزارش‌دهی نشان می‌دهد چه کسی نادیده گرفتن نیرو و تاریخ را تنظیم کرده است
 • مشاهده اخطارهای موضوع
  • مشاهده کنید که چه کسی در یک رشته اخطار دریافت کرده است در زیر گزینه های بیشتر
 • ناظران را ملزم کنید که دلیلی برای ممنوعیت یک کاربر وارد کنند
  • این برای کارکنان سایت مفید است که ممکن است متوجه نشوند چرا یک کاربر ممنوع شده است
  • می تواند فعال یا غیرفعال شود
 • داده های کاربر (گزارش)
  • کاربران ممنوع
  • اخیرا به کاربران هشدار داده شده است
  • کاربران دلسرد شده
  • ممنوعیت پاسخ به موضوع
  • کاربران نادیده گرفته شده اجباری
  • کاربران تعدیل شده
  • یادداشت های کاربر
  • کاربرانی که اخیرا ثبت نام کرده اند
  • اکثر کاربران هشدار داده شده است
  • بیشترین کاربران گزارش شده
  • اکثر کاربران نادیده گرفته شده
 • سیاههها
  • گزارش گرداننده - همانند پنل مدیریت
  • گزارش تغییر کاربر - همانند پنل مدیریت
  • گزارش تغییر نام کاربری - همانند پنل مدیریت
  • ورود کاربر رد شده - مانند پنل مدیریت
  • ورود به سیستم کاربر هرزنامه - مانند پنل مدیریت
  • ورود به سیستم عامل هرزنامه - مانند پنل مدیریت
 • گزارش ها و صف تایید در نوار کناری ناظر نمایش داده می شود
ابزارک ها
 • کاربرانی که اخیراً ممنوع شده اند
 • اخیرا به کاربران هشدار داده شده است
توجه: می‌توانید از "شرایط نمایش" موجود برای نیاز به مجوز خاصی برای مشاهده این ویجت‌ها استفاده کنید یا می‌توانید آنها را عمومی کنید تا همه بتوانند ببینند چه کسی اخیراً اخطار یا ممنوع شده است.

گزینه های مدیریت:
 • پیوند را به پنل ناظر اضافه کنید
  • پیوندهایی را به منوی گرداننده اضافه می کند
 • فعال کردن کاربران محافظت شده
 • گروه کاربری محافظت شده
 • نیاز به دلیل برای ممنوعیت
 • گروه کاربری تعدیل شده
 • نمایش کاربران پاک کننده هرزنامه در لیست کاربران ممنوعه
 • نمایش کاربران ممنوعه در لیست اکثر کاربران هشدار داده شده
 • نمایش کاربران ممنوع شده در لیست کاربران بیشتر گزارش شده
 • نمایش کاربران ممنوع شده در لیست اکثر کاربران نادیده گرفته شده
 • نمایش نماد یادداشت کاربر در کارت عضو و نمایه
 • موقعیت اول داشبورد
 • موقعیت داشبورد دوم
 • جایگاه سوم داشبورد
 • موقعیت داشبورد چهارم
 • موقعیت داشبورد پنجم
 • گروه های کاربری ثانویه
 • گروه کاربری کارکنان را تغییر دهید
 • گروه کاربری ناظران را تغییر دهید
مجوزها:
 • مشاهده پنل گرداننده
 • کاربران محافظت شده را ممنوع کنید
 • جستجوی کاربران
 • مشاهده لیست کاربران ممنوعه
 • مشاهده کاربران دلسرد
 • دلسرد کردن کاربران
 • کاربران محافظت شده را دلسرد کنید
 • مشاهده ممنوعیت موضوع
 • مشاهده کاربرانی که اخیرا ثبت نام کرده اند
 • مشاهده کاربران هشدار داده شده
 • مشاهده کاربران گزارش شده
 • مشاهده کاربران نادیده گرفته شده
 • مشاهده گزارش گرداننده
 • مشاهده گزارش تغییرات
 • مشاهده گزارش تغییر نام کاربری
 • مشاهده گزارش کاربر رد شده
 • مشاهده گزارش پاک کننده هرزنامه
 • مشاهده گزارش آغازگر هرزنامه
 • مشاهده کاربران تعدیل شده
 • کاربران معتدل
 • کاربران محافظت شده را متعادل کنید
 • مشاهده یادداشت های کاربر
 • یادداشت های کاربر را اضافه کنید
 • حذف یادداشت های کاربر
 • مشاهده بلوک های آمار اعضا
 • مشاهده نمودار آمار
 • جستجو با ایمیل
 • نادیده گرفتن اجباری کاربر
 • مشاهده اجباری کاربران نادیده گرفته شده
 • مشاهده هشدارها در یک موضوع
 • یادداشت کاربر خود را ویرایش کنید
 • یادداشت کاربر دیگر را ویرایش کنید
 • یادداشت کاربر خود را حذف کنید
 • یادداشت کاربر دیگر را حذف کنید
 • به روز رسانی گروه کاربری
 • گروه کاربری را برای کاربران محافظت شده به روز کنید
 • جستجو بر اساس گروه کاربری
 • جستجو بر اساس تاریخ ثبت نام
 • جستجو بر اساس آخرین بازدید بین
 • جستجو بر اساس تعداد پیام
 • جستجو بر اساس سوال حل شده بین
 • جستجو بر اساس نقاط جایزه بین
 • جستجو بر اساس نمره واکنش بین
 • جستجو بر اساس وضعیت کاربر
 • جستجو بر اساس قفل امنیتی
 • جستجو بر اساس ایالت ممنوعه
 • جستجو بر اساس حالت دلسردی
 • جستجو بر اساس ایالت کارکنان
 • جستجو بر اساس ایمیل خلاصه فعالیت
 • جستجو بر اساس فیلدهای سفارشی
گزارش مدیر
 • حذف یادداشت های کاربر
 • به روز رسانی گروه های کاربری ثانویه
حافظه پنهان را بازسازی کنید
 • تعداد یادداشت های کاربر
 • هشدارهای رشته بازسازی
به روز رسانی پایگاه داده
 • درج جدول: andrew_mp_user_note
 • جدول را تغییر دهید: xf_user با اضافه کردن andrew_user_note_count
 • جدول را تغییر دهید: xf_warning با افزودن xf_andrew_mp_thread_id
ادغام افزونه ها:
 • شناسایی و مسدود کردن سوء استفاده از ثبت نام (چند حساب را در فایل کاربر نشان می دهد)
کد:
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا کدها برای شما قابل نمایش شوند
 • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: SONIC
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
0
بازدیدها
89
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی

رتبه‌بندی‌ها

0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از practicalsoft

فایلهای مشابه

[Andrew] Moderator Panel 1.7.5 practicalsoft
افزونه فوق لیست صفحات مدیران را مدیریت می کند
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
Moderator Essentials 2.6.0 practicalsoft
ابزارها و ویژگی‌های ارزشمندی را در اختیار مدیران شما قرار می‌دهد
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا