آردوینو

دسته‌ها

برترین فایل‌ها

معرفی و شروع کار با بردهاي آردوینو A
Introducing and starting to work with Arduino boards
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
سورس و شماتیک پروژه ساعت (RTC) به همراه تنظیم ساعت PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
ﭘﺮوژه ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮاﺻﻮت ( آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ Ultrasonic ) PracticalSoft
ﭘﺮوژه ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺮاﺻﻮت ( آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ Ultrasonic )
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
ﭘﺮوژه دﻣﺎﺳﻨﺞ LM35 PracticalSoft
ﭘﺮوژه دﻣﺎﺳﻨﺞ LM35
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه U8glib-1.19.1 برای TFT های تک رنگ و OLED PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه   U8glib-1.18.0 برای TFT های تک رنگ و OLED PracticalSoft
کتابخانه ای برای TFT های تک رنگ و OLED
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
راه‌اندازی سرو موتور با استفاده از برد آردوینو PracticalSoft
راه‌اندازی سرو موتور با استفاده از برد آردوینو
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آموزش راه اندازی  ال سی دی کاراکتری i2c LCD با آردوینو PracticalSoft
آموزش راه اندازی ال سی دی کاراکتری i2c LCD با آردوینو
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
اموزش ساخت ربات کنترل از راه دور PracticalSoft
اموزش ساخت ربات کنترل از راه دور
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
قفل رمز درب بازکن با آردینو (  Arduino Safety Lock  ) SONIC
قفل رمز درب بازکن با آردینو ( Arduino Safety Lock )
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس  هفدهم آشکارساز حرکت  و ارسال ایمیل PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس  شانزدهم استپر موتور PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس پانزدهم معکوس کردن دور موتور DC PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس چهاردهم سروو موتور PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس سیزدهم موتورهای DC PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس دوازدهم نمایشگر LCD قسمت دوم PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس یازدهم نمایشگرهای LCD - قسمت اول PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس دهم ساخت صدا PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس نهم  حس کردن نور PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
آردوینو درس هشتم ورودی های آنالوگ PracticalSoft
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا