الکترونیک دیجیتال

دسته‌ها

برترین فایل‌ها

کتابخانه آردوینو PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه  Arduino nano V3 به همراه مدل سه بعدی برای Altium Designer PracticalSoft
کتابخانه Arduino nano V3 به همراه مدل سه بعدی برای Altium Designer
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه تقویت کننده صوتی 32 وات TDA2050 برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer 2 PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه سون سگمنت 0.28 اینچی سون سگمنت مناسب مولتی متر  برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه آی سی های مبدل آنالوگ به دیجیتال دقیق برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه  آی سی های مبدل آنالوگ به دیجیتال برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه  FPGA  برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
دانلود کتابخانه FPGA برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه آی سی های درایور موتور Motor Driver برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه آی سی های LOAD SWITCH و POWER SWITCH  برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه انواع اپتوکوپلر برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
دانلود کتابخانه انواع اپتوکوپلر برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه برش ماژول ولتمتر روی پی سی بی با مدل  برای آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
دانلود کتابخانه SO-DIMM204 برای آلتیوم دیزاینر  Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه TDA7388 در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه DIPSWITCH در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه ATMEGA16A-PU در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
کتابخانه ATMEGA16A-PU در آلتیوم دیزاینر Altium Designer
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه DIODE در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
کتابخانه انوع دیود با مشخصات و پکیج های گوناگون
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه Pt2272  در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
کتابخانه switch toggle  در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
کتابخانه switch toggle در آلتیوم دیزاینر Altium Designer
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه Header 2 pin در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
کتابخانه Header 2 pin در آلتیوم دیزاینر Altium Designer
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
کتابخانه audio jack در آلتیوم دیزاینر Altium Designer PracticalSoft
کتابخانه audio jack در آلتیوم دیزاینر Altium Designer
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا