زنفورو - XenForo

XenForo - Compelling community forum platform

دسته‌ها

برترین فایل‌ها

[OzzModz] Censored Words Content Approval 2.0.0 PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Most Ever Online 2.0.1 PracticalSoft
این افزونه تعداد بیشترین کاربرانی را که تا به حال آنلاین بوده اند نشان می دهد.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
Fury 2.2.12 PracticalSoft
Xen-Style Fury 2.2.12 Fury 2.2.12
Fury جدیدترین تم ممتاز برای xenForo 2 است. ظاهری درخشان و زیبا
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] XFRM: Inline Moderation Tool - Icon Edit 2.0.0 PracticalSoft
ابزار تعدیل درون خطی را برای تغییر/حذف نماد برای منابع اضافه می‌کند.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Contact Form Explanation Fields 2.0.0 PracticalSoft
افزونه ساده ای که اعلامیه ای را به فرم تماس با ما اضافه می کند.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
Standard Library by Xon 1.16.1 PracticalSoft
تعدادی از ابزارهای کمکی که برای سهولت توسعه افزونه ها طراحی شده اند
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
Search Improvements by Xon2.8.4 PracticalSoft
مجموعه ای از پیشرفت ها در جستجوی پیشرفته زنفورو
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
Standard Library by Xon 1.16.0 PracticalSoft
تعدادی از ابزارهای کمکی که برای سهولت توسعه افزونه ها طراحی شده اند
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[Devil] - EvolveRP-Dark 2.2.12 PracticalSoft
سبک تاریک زیبا برای پروژه های بازی.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[XTR] Reputation System 1.0.3 PracticalSoft
این افزونه به شما این امکان را می دهد که یک سیستم شهرت را بر اساس امتیاز واکنش، تعداد پست ها و امتیا
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
Report Improvements by Xon 2.13.3 PracticalSoft
مجموعه ای از پیشرفت های سیستم گزارش دهی XF
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[Liam W] (RIP) Member Self Delete 2.0.5 Patch Level 3 PracticalSoft
ین افزونه به اعضای شما این امکان را می دهد که حساب های خود را حذف کنند
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
Daily Statistics 2.1.0 PracticalSoft
این افزونه برخی از آمارهای اولیه را در ACPارائه می دهد.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Activity Summary Receive Permission 2.0.0 PracticalSoft
اجازه دریافت ایمیل های خلاصه فعالیت را اضافه می کند.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Website Verification 2.0.0 PracticalSoft
کاربران را مجبور کنید تا سایت خود را برای دانلود و خرید منابع تأیید کنند.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] TMDb TV Thread Starter: IMDb API 2.0.0 PracticalSoft
نمایش رتبه بندی IMDb را برای TMDb TV Thread Starter افزودنی اضافه می کند.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Post Comments 2.0.2 PracticalSoft
این محصول به شما این امکان را می دهد که اعضای خود مستقیماً به یک پست پاسخ دهند
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Post Edit Alert 2.0.0 PracticalSoft
اگر کسی پست‌ها را ویرایش کرد، اعلان دریافت کنید.
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[FF] Spam Check by Registration Date 1.0.0 PracticalSoft
گزینه جدیدی را به بخش مدیریت هرزنامه اضافه می کند
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[TH] Feeds 1.3.1 Patch Level 1 PracticalSoft
0/00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا