پشتیبانی از نسخه های
  1. 2.2
[H2]
OzzModz-Badges-2.3.2​
[/H2]
به کاربران خود با نشان‌های کلکسیونی پاداش دهید و نحوه دریافت نشان‌ها را کنترل کنید.


Requirements:
XenForo 2.2.0+

Description:
Reward your users with collectible badges, and control how your users get them.

Features
Award users badges based on criteria.
Manually award users badges.
Display badges on users profiles, and profile cards.
CRON Job for automatically applying badges when a user meets criteria.
Notification options (User controlled emails, global disable)
Uses caching to escape extra DB queries
Data importer from [VersoBit] Badges
and more
Getting Started: Automatic Installation (with .zip)
Upload .zip to your XenForo forum using the Install/upgrade from archive button in ACP:Addons (admin.php?add-ons).

Getting Started: Manual Installation Method
Download the desired version of the Addon.
Extract .zip contents.
Upload the contents of upload to the root folder of your XenForo Installation.
Navigate to your forums ACP.
Install [OzzModz] Badges in ACP:Addons (admin.php?add-ons).
How to import data from [VersoBit] Badges or [bd] Metals:
Disable [VersoBit] Badges or [bd] Metals
Install this add-on
In your admin panel navigate to Tools -> Import data and select "[OzzModz] Badges: [VersoBit] Badges or [bd] Metals"
If everything is imported correctly you can uninstall the [VersoBit] Badges or [bd] Metals
Getting Started
Configure the Global Settings in ACP:Options:[OzzModz] Badges
This project is derived from: Badges (by @CMTV and @VersoBit)


Make a small donation if you love this addon
All badges are displaying on a new "Badges" help page (/help/badges) grouped into categories:​


badges1.png

You can also see the full list of users there were awarded with specific badge by clicking on corresponding icon
below badge description:​

badges2.png

User badges

If user has at least one badge, a new tab called "Badges" will appear in his profile. It contains a list of all badges this user has + award reasons:​

badges3.png


Featured badges

Depending on "Max featured badges number" permission, users can feature badges they are most proud of (4 by default).

Featured badges are displaying in user messages, in his profile and profile tooltip:​

badges4.png
Clicking on featured badges will redirect to user badges page.

Awarding with badges

Users with "Award" permission (usually moderators) can award users with badges right in their profile pages:

badges7.png
نویسنده
practicalsoft
دریافت‌ها
1
بازدیدها
57
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی

رتبه‌بندی‌ها

0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی

فایل‌های بیشتری از practicalsoft

فایلهای مشابه

[OzzModz] Badges 2.3.2 Patch Level 4 practicalsoft
به کاربران خود با نشان‌های کلکسیونی پاداش دهید و نحوه دریافت نشان‌ها را کنترل کنید.
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Badges 2.3.2 Patch Level 9 practicalsoft
به کاربران خود با نشان‌های کلکسیونی پاداش دهید و نحوه دریافت نشان‌ها را کنترل کنید.
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Badges v2.3.3 practicalsoft
به کاربران خود با نشان‌های کلکسیونی پاداش دهید و نحوه دریافت نشان‌ها را کنترل کنید.
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Content Badges: DBTech Credits Integration 2.0.0 Patch Level 1 practicalsoft
یکپارچه سازی با اعتبارات [DBTech] به [OzzModz] Content Badges ویژگی های افزودنی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
[OzzModz] Online/Offline Badges 2.0.2 practicalsoft
افزونه ساده ای که نشان های آنلاین/آفلاین را در پست بیت اضافه می کند. رنگ پس زمینه و رنگ متن را می تو
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا