جدیدترین‌ها

برنامه نویسی آشنایی با مفهوم Public و Private و protected در کلاس‌ها و شی گرایی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته زبانهای برنامه نویسی ایجاد شده و آغاز کننده آن Mahoorمی باشد و موضوع آن: آشنایی با مفهوم Public و Private و protected در کلاس‌ها و شی گرایی است. این موضوع تا کنون 59 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته زبانهای برنامه نویسی
نام موضوع آشنایی با مفهوم Public و Private و protected در کلاس‌ها و شی گرایی
آغاز کننده موضوع Mahoor
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Mahoor

Mahoor

مدیر تالار مدرسه
پرسنل مدیریت
مدیر سایت
2020-06-10
82
38
18
🌏 آشنایی با مفهوم Public و Private و protected در کلاس‌ها و شی گرایی

🔴 Public :
تمام اعضای کلاسی که در زیر کلمه کلیدی Public قرار می‌گیرند قابل دسترسی برای تمام کلاس‌های دیگر هستند.

🔴 Private :
تمامی متغیرها و توابعی که به صورت Private درون یک کلاس تعریف می‌شوند نمی‌توان از کلاس‌های دیگر به صورت مستقیم به آنها دسترسی داشت (البته Friend Function استثنا هستند).l

🔴Protected :
آخرین سطح دسترسی ها در سی پلاس پلاس Protected است. این سطح دسترسی شبیه به Private است با این تفاوت که کلاس‌هایی که از کلاس ما ارث بری می‌کنند نیز می‌توانند توابع و متغیر‌های ما را صدا بزنند. اما کلاس‌های دیگر نمی‌توانند به متغیر‌ها و توابع Protected دسترسی داشته باشند.
 
بالا پایین