آمپلی فایر کوچک 100 واتی با قابلیت افزایش تا 400 وات

الکترونیک آمپلی فایر کوچک 100 واتی با قابلیت افزایش تا 400 وات 2022-04-19

دسترسی دریافت را ندارید
  • نویسنده موضوع نویسنده موضوع SONIC
  • تاریخ شروع تاریخ شروع

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک ایجاد شده و آغاز کننده آن SONICمی باشد و موضوع آن: آمپلی فایر کوچک 100 واتی با قابلیت افزایش تا 400 وات است. این موضوع تا کنون 77 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 2 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک
نام موضوع آمپلی فایر کوچک 100 واتی با قابلیت افزایش تا 400 وات
آغاز کننده موضوع SONIC
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط SONIC

SONIC

مدیر بخش برق و الکترونیک (SONIC)
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
عضو افتخاری گروه الکترونیک
استاد و مشاور الکترونیک
تاریخ ثبت‌نام
Oct 14, 2021
نوشته‌ها
1,828
پسندها
4,204
مدال‌ها
10
برای دیدن تصاویر باید ثبت نام کنید
 

آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا