الکترونیک الکترونیک کتاب آنتنهای ساده ارزان قیمت سیمی برای رادیو آماتورها

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته کتابها و مجلات - مقالات آموزشی ایجاد شده و آغاز کننده آن SONICمی باشد و موضوع آن: آنتنهای ساده ارزان قیمت سیمی برای رادیو آماتورها است. این موضوع تا کنون 51 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 3 بار پسندیده شده...
نام دسته کتابها و مجلات - مقالات آموزشی
نام موضوع آنتنهای ساده ارزان قیمت سیمی برای رادیو آماتورها
آغاز کننده موضوع SONIC
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط SONIC
کتابها و مقالات در زمینه برق و الکترونیک

SONIC

مدیر بخش برق و الکترونیک (SONIC)
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
عضو افتخاری گروه الکترونیک
استاد و مشاور الکترونیک
تاریخ ثبت‌نام
Oct 14, 2021
نوشته‌ها
1,806
پسندها
4,088

برچسب‌ها
18px center images thanks
بالا