جدیدترین‌ها

شعر و ادبیات آه این منم ای آینه کم سرزنشم کن

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته ادبیات ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: آه این منم ای آینه کم سرزنشم کن است. این موضوع تا کنون 63 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته ادبیات
نام موضوع آه این منم ای آینه کم سرزنشم کن
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
آه این منم ای آینه کم سرزنشم کن
mirror.jpg

تا از تو هم آزرده شوم سرزنشم کن
آه این منم ای آینه! کم سرزنشم کن

آن روز که من دل به سر زلف تو بستم
دل سرزنشم کرد، تو هم سرزنشم کن

ای حسرت عمری که به هر حال هدر شد
در بیش و کم شادی و غم سرزنشم کن

یک عمر نفس پشت نفس با تو دویدم
این‌بار قدم روی قدم سرزنشم کن

من سایه‌ی پنهان شده در پشت غبارم
آه این منم ای آینه کم سرزنشم کن

فاضل نظری
 
بالا پایین