ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متد

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته زبان برنامه نویسی C ایجاد شده و آغاز کننده آن Mahoorمی باشد و موضوع آن: ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متد است. این موضوع تا کنون 33 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته زبان برنامه نویسی C
نام موضوع ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متد
آغاز کننده موضوع Mahoor
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Mahoor

Mahoor

مدیر تالار مدرسه
پرسنل مدیریت
مدیر سایت
تاریخ ثبت‌نام
2020-06-10
ارسالی‌ها
82
پسندها
38
امتیازها
0
مدال‌ها
3
  • نویسنده موضوع
  • مدیر
  • #1
⏺نکته آموزشی #c

💻 ارسال تعداد متغیر پارامتر به یک متد

📚 با استفاده از کلمه کلیدی params مانند نمونه زیر : public int Add(params int[] list)
{
int sum = 0;
foreach (int i in list)
sum += i;
return sum;
}
↙ حال میتوانیم این متد را به این شکل صدا بزنیم :

int ans1 = Add(1);
int ans2 = Add(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
int ans3 = Add(new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 });
int ans4 = Add();

⬅ نکته :‌ متد میتواند چندین پارامتر دیگر غیر از پارامتر از نوع params بپذیرد اما پارامتر params حتما باید آخرین پارامتر باشد. مانند :

public void AddAndPrint(string str, params int[] list)
{
int sum = 0;
foreach (int i in list)
sum += i;
Console.WriteLine(str + sum);
}
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aseman
بالا