جدیدترین‌ها

اصول مهم لوله کشی برق توکار

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: اصول مهم لوله کشی برق توکار است. این موضوع تا کنون 33 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع اصول مهم لوله کشی برق توکار
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
138
52
28
30
اصفهان
اصول مهم لوله کشی برق توکار
1- در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برق باید هنگام فالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود. کندن شیار روی این گونه دیوارها ، یا سق و کف بتنی ، پس از اتمام بتن ریزی ، مجاز نخواهد بود.

2- در دیوارهای آجری ، شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق ، باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود. عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولا ، بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیا ، سطح خارجی لوله نصب شده ، حداقل 1/5 سانتیمتر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد. شیارهای فوق الذکر باید حتی المقدور با وسایل مکانیکی و در صورت عدم امکان دسترسی به وسایل مذکور با تیشه مخصوص انجام شود. عرض شیار باید حتی الامکان
متناسب با مجموع پهنای لوله های مورد نظر باشد و در آوردن شیار بیش از حد لوزوم مجاز نمی باشد.

3- تمامی جعبه های تقسیم ، کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شوند که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملا هم سطح و تراز باشند. در مواردی که اینگونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرند ، باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود.

4- کاربرد لوله های خرطومی در سیستم توکار به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

5- لوله های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خمهای اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاهترین فاصله استفاده شود.

6 - لوله های توکار باید حداقل 15 میلیمتر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود.

7- در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده ، باید سه سانتیمتر باشد.

8- جعبه های تقسیم و کشش و امثال آن باید به گونه ای نصب شود که سیم ها و کابلهای محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن این که حتی المقدور دور از انظار قرار گیرد.

9- اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود. در مکان های مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیر خاک و امثال
آن دفن می شود ، اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند.

10 - کلیه لوله ها و لوازم مربوط به آن و سایر تاسیسات برقی که در زیرکار نصب می شود باید پس از بازرسی ، آزمایش و تصویب مهندس ناظر پوشیده شود.
 
بالا پایین