ایجاد یک اسکرول ویو و خواندن تصویر از دیتا بیس

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: ایجاد یک اسکرول ویو و خواندن تصویر از دیتا بیس است. این موضوع تا کنون 24 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع ایجاد یک اسکرول ویو و خواندن تصویر از دیتا بیس
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
تاریخ ثبت‌نام
2020-06-07
ارسالی‌ها
96
پسندها
36
امتیازها
18
مدال‌ها
4
سن
30
محل سکونت
اصفهان
  • نویسنده موضوع
  • کاربر سایت
  • #1
ایجاد یک اسکرول ویو و خواندن تصویر از دیتا بیس در اندرویدمثل اینستا گرام

If File.Exists(File.DirInternal, "mymobail")=False Then

File.Copy(File.DirAssets,"mymobail",File.DirInternal,"mymobail")
End If

Dim SQL1 As SQL
SQL1.Initialize(File.DirInternal, "mymobail", True)

Dim sc As ScrollView
sc.Initialize (0)

Activity.AddView(sc,0,0,100%x,100%y)


Dim top As Int=5dip

Dim cursor As Cursor
cursor = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mobail")
For i = 0 To cursor.RowCount - 1
cursor.Position = i
Log(cursor.GetString("aks"))
Dim img As ImageView
img.Initialize ("")

sc.Panel.AddView(img,0,top,300dip,300dip)
img.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, cursor.GetString("aks"))
img.Gravity =Gravity.FILL
top=top+img.Height +10dip
Next
sc.Panel.Height =top
sc.Panel .Color =Colors.White​
 
بالا