برترین مهارت‌های فناورانه سال 2020

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مباحث آزاد ایجاد شده و آغاز کننده آن Mahoorمی باشد و موضوع آن: برترین مهارت‌های فناورانه سال 2020 است. این موضوع تا کنون 69 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مباحث آزاد
نام موضوع برترین مهارت‌های فناورانه سال 2020
آغاز کننده موضوع Mahoor
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 69
پسندها
آخرین ارسال توسط Mahoor

Mahoor

مدیر تالار مدرسه
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
2020-06-10
133
114
43
برترین مهارت‌های فناورانه سال 2020
براساس گزارش موسسه Udemy که در حوزه برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین در سطح بین‌المللی فعالیت دارد به تفکیک محبوب‌ترین و پررشدترین ابزارها و تکنولوژی‌های سال 2020 براساس تحلیل مخاطبین این موسسه به شرح ذیل است.

محبوب‌ترین ابزارها و تکنولوژی‌ها:
▪️Python
▪️React (Web)
▪️Angular
▪️Machine Learning
▪️Docker
▪️Django
▪️CompTIA
▪️Amazon AWS
▪️Deep Learning
▪️React Native (Mobile)

برترین تکنولوژی‌ها با بیشترین رشد تقاضا:
▪️Tensorflow
▪️ChatBot
▪️Microsoft Azure
▪️OpenCV
▪️Neural Network
▪️Lpic-Linux
▪️Blockchain
▪️Splunk
▪️QGIS
▪️Kotlin

پی‌نوشت:
حضور بیش از 6 ابزار و مفاهیم تخصصی حوزه‌های علم‌داده و یادگیری عمیق بعنوان محبوب‌ترین و پررشدترین تکنولوژی‌های سال 2020 از نکات قابل توجه این گزارش است. امری که نشان از جایگاه ویژه مشاغل مرتبط با علم‌داده در سال آتی خواهد شد.
 
بالا پایین