جدیدترین‌ها

تکه کد تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه است. این موضوع تا کنون 105 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020-06-07
119
37
28
30
اصفهان
تبدیل زمان(میلی ثانیه) به ساعت:دقیقه:ثانیه

• تابع:
```Sub ConvertMillisecondsToString(t As Long) As String
Dim hours, minutes, seconds As Int
hours = t / DateTime.TicksPerHour
minutes = (t Mod DateTime.TicksPerHour) / DateTime.TicksPerMinute
seconds = (t Mod DateTime.TicksPerMinute) / DateTime.TicksPerSecond
Return $"$1.0{hours}:$2.0{minutes}:$2.0{seconds}"$

End Sub​

```▫️استفاده
• برای مثال اگر 180000 که مطابق با 3دقیقه(به میلی ثانیه هست) رو بهش بدید نتیجه به این صورت میشه: 00:03:00
`ConvertMillisecondsToString(180000)`​
 
بالا پایین