جدیدترین‌ها

تحلیل شکل غشای سلول

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته دهمی ها ایجاد شده و آغاز کننده آن Mahoorمی باشد و موضوع آن: تحلیل شکل غشای سلول است. این موضوع تا کنون 160 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 4 بار پسندیده شده...
نام دسته دهمی ها
نام موضوع تحلیل شکل غشای سلول
آغاز کننده موضوع Mahoor
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Mahoor

Mahoor

مدیر تالار مدرسه
پرسنل مدیریت
مدیر سایت
2020/06/10
82
40
18
سلام
این بار میخوایم شکل تست خیز و پر نکته غشای سلول جانوری زیست دهم رو باهم تحلیل کنیم یه دفتر وخودکار بردارین و زود تند سریع نکات رو بنویسید وبرای آزمون و یا امتحانتون از روش بخونید;)
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند

🔴 فسفولیپیدها در دو لایه قرار دارد و فراوان ترین مولکول های موجود در غشا هستند.

🔴 ما فقط در سطح خارجی میتونیم کربوهیدراتهای غشا را ببینیم.

🔴 کربوهیدرات ها یا به پروتئین های غشا متصل اند و یا به فسفولیپید های غشا.

🔴 تمام کربوهیدرات ها یا به پروتئین ها متصل است و یا فسفولیپیدها ولی تمام فسفولیپیدها یا تمام پروتئین ها به کربوهیدرات متصل نیستند.

🔴 کلسترول ها فقط در سلول های جانوری وجود دارند پس نتیجه میگیریم این غشا متعلق به یک سلول جانوری می باشد .

🔴 کلسترول ها از چهار حلقه تشکیل شده‌اند حلقه ۶ ضلعی و یک حلقه ۵ ضلعی.

🔴 پروتئین های غشا یا سطحی هستند یا سراسری پروتئین های سراسری در هر دو سطح غشا دیده می‌شوند. ولی سطحی ها یا در سطح خارجی و یا در سطح داخلی غشا دیده می شوند.

🔴 تمام پروتئین های غشا به عبور مواد از غشا کمک نمیکنند فقط پروتئین های سراسری منفذ دار .

🔴 کلسترول ها دربین فسفولیپیدها قرار دارند.

🔴 تمام پروتئین های سراسری منفذ ندارند.

🔴اگر کربوهیدرات های غشا به پروتئین های غشا متصل باشند گلیکوپروتئین میسازند و اگر به لیپیدهای غشایی متصل باشند گلیکولیپید میسازند‌.
 
بالا پایین