فوتبال ترکیب پرسپولیس -پیکان

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته کلوپ هواداران پرسپولیس ایجاد شده و آغاز کننده آن Sadeghمی باشد و موضوع آن: ترکیب پرسپولیس -پیکان است. این موضوع تا کنون 88 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته کلوپ هواداران پرسپولیس
نام موضوع ترکیب پرسپولیس -پیکان
آغاز کننده موضوع Sadegh
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 88
پسندها
آخرین ارسال توسط Sadegh

Sadegh

مدیر بخش ورزش (فوتبال)
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
2020-06-13
162
134
43
ترکیب پرسپولیس
علیرضا بیرانوند، محمدحسین‌ کنعانی زادگان، شجاع خلیل زاده، مهدی شیری، محمد نادری، کمال کامیابی نیا، احمد نوراللهی، سیامک نعمتی، امید عالیشاه، وحید امیری و علی علی‌پور
سرمربی: یحیی گل محمدیترکیب پیکان
وحیدشیخ‌ویسی، حسین پورامینی، فراز امامعلی، سعید واسعی ، جابر انصاری ، دانیال ماهینی ، حجت حق‌وردی ، سیدمحمد ستاری ، علی حمودی ، شهریار مغانلو و امیرحسین کریمی
سرمربی: عبدالله ویسی
 
بالا پایین