جدیدترین‌ها

حسابداری تعریف تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه دار

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته حسابداری ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: تعریف تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه دار است. این موضوع تا کنون 61 بازدید کننده و, 1 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته حسابداری
نام موضوع تعریف تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه دار
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
138
52
28
30
اصفهان
تعریف تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه دار


♦️ عبارت است از وجه معيني كه از محل وجوه شركت بر اساس اعتبارات ابلاغي از طرف مديرامور مالي يا نماينده وي با تاييد
مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف وي براي انجام برخي هزينه ها در اختيار واحدها يا كارپردازان (ماموران خريد) شركت يا
مأموراني كه مجاز به دريافت تنخواه گردان مي باشد قرار مي گيرد تا بتدريج كه هزينه هاي مربوطه انجام پذيرد اسناد هزينه را
بصورت هفتگي تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .

♦️ تنخواه دار
به واحدها يا ماموران خريد (كارپردازان) مستقر در پروژها كه مجاز به دريافت تنخواه گردان مي باشند ، اطلاق مي شود. واحدهاي
مجاز با پيشنهاد مدير امور مالي و تاييد مديرعامل يا قائم مقام وي در شركت تعيين مي گردند.

⬇️شرايط اشخاص تنخواه دار:
1‐از بين مستخدمين رسمي شركت باشد .
2‐داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم متوسطه باشد.
3‐داراي صلاحيت و توانايي لازم براي انجام وظايف مربوطه باشد.
4‐حداقل 2 سال تجربه كار مفيد در زمينه كارپردازي داشته باشد.📣 ادامه دارد ...
 

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
138
52
28
30
اصفهان
تعریف تنخواه گردان پرداخت، تنخواه🔻 وظايف تنخواه داران


1️⃣اخذ اعتبار لازم جهت انجام هزينه مورد نظر.

2️⃣انجام هزينه پس از صدور دستور از سوي مقام مجاز تشخيص و حواله.

3️⃣اخذ مستندات مؤيد انجام هزينه از قبيل فاكتور خريد، استعلام بها، قبض انبار و...

4️⃣گواهي انجام كار يا رسيد تحويل كالا از واحد درخواست كننده.

5️⃣تهيه و تنظيم سند هزينه و تخصيص و تعيين مركز هزينه مربوط.

6️⃣تحويل اسناد هزينه به امور مالي بصورت هفتگي.

7️⃣پيگيري لازم جهت دريافت يا ترميم تنخواه.

8️⃣ثبت تنخواه دريافتي و اسناد و هزينه در دفتر تنخواه با رعايت ترتيب وقوع عمليات دريافت و پرداخت مطابق روش مندرج در اين دستورالعمل.

9️⃣واريز وجوه تنخواه مصرف نشده در پايان سال مالي به حساب جاري تعيين شده از سوي امورمالي.

🔟تنظيم صورتجلسه تسويه تنخواه گردان با امور مالي.

⏸ تهيه صورت مغايرت بانكي براي حساب تنخواه گردان در پايان هر ماه ، پيگيري و رفع اقلام باز احتمالي و ارسال يك نسخه از صورت مغايرت در پايان هر ماه به امور مالي.
2️⃣1️⃣ الزام پرداخت هزينه ها صرفاً به وسيله چك در واحدهاي مجاز تنخواه دار . (در صورت لزوم مسئولين مي توانند همانند ساير اشخاص تنخواه دار با رعايت ضوابط اين دستورالعمل از امورمالي تنخواه نقدي دريافت نمايند).

3️⃣1️⃣خودداري از واريز وجوه غيرمرتبط با تنخواه به حساب بانكي تنخواه گردان.

4️⃣1️⃣ خودداري از پرداخت وجوه غير مرتبط با تنخواه از حساب بانكي تنخواه گردان( وام.مساعده.علي الحساب.)
 
بالا پایین