نکته ها وترفندها خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته نکته ها و ترقندها ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز است. این موضوع تا کنون 84 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته نکته ها و ترقندها
نام موضوع خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 84
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز

⭕️برای دسترسی به این ویژگی


وارد تنظیمات ویندوز شده و به ترتیب وارد Systemو سپسStorage شوید


به دنبال لینک
Change How we free up Space Automaticaly
بگردید و روی آن کلیک کنید


در صفحه بعد کمی سمت پایین تر بیایید تا به بخش Temporary Filesبرسید


سپس گزینه
Delete Temporary Files that my apps arnt using

را فعال کرده و از طریق منوی کشویی زیر آن بازه زمانی پاک گردن سطل آشغال را مشخص کنید

💢پیشنهاد می شود این گزینه را روی هر ۳۰ روز یکبار تنظیم کنید.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: abass
بالا پایین