جدیدترین‌ها

نکته ها وترفندها خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته نکته ها و ترقندها ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز است. این موضوع تا کنون 44 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته نکته ها و ترقندها
نام موضوع خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,293
1
202
63
خالی کردن اتوماتیک (خودکار) سطل آشغال ویندوز

⭕️برای دسترسی به این ویژگی


وارد تنظیمات ویندوز شده و به ترتیب وارد Systemو سپسStorage شوید


به دنبال لینک
Change How we free up Space Automaticaly
بگردید و روی آن کلیک کنید


در صفحه بعد کمی سمت پایین تر بیایید تا به بخش Temporary Filesبرسید


سپس گزینه
Delete Temporary Files that my apps arnt using

را فعال کرده و از طریق منوی کشویی زیر آن بازه زمانی پاک گردن سطل آشغال را مشخص کنید

💢پیشنهاد می شود این گزینه را روی هر ۳۰ روز یکبار تنظیم کنید.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: abass
بالا پایین