جدیدترین‌ها

مذهبی خواص آیه الکرسی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مذهبی ایجاد شده و آغاز کننده آن Asemanمی باشد و موضوع آن: خواص آیه الکرسی است. این موضوع تا کنون 40 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 2 بار پسندیده شده...
نام دسته مذهبی
نام موضوع خواص آیه الکرسی
آغاز کننده موضوع Aseman
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Aseman

Aseman

مدیر بخش مذهبی
پرسنل مدیریت
مدیر سایت
2020-06-16
13
17
0
۵ فایده خواندن آیه الکرسی


1⃣هنگام خارج شدن از منزل ، هفتاد هزار فرشته نگهبان شما خواهند بود
2⃣ هنگام ورود به منزل ، قطحی و فقر هرگز به منزلتان نرسد
3⃣ بعد از وضو ، هفتاد مرتبه درجه را بالا می‌برد
4⃣ قبل از خواب ، فرشته‌ها تمام شب محافظ شما باشند
5⃣بعد از نماز واجب ،فاصله بین شما و بهشت فقط مرگ می‌شود
منبع: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال
 
بالا پایین