welcome خوش آمدگویی به, Drafshi

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته اطلاعیه ها اخبار و قوانین انجمن ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: خوش آمدگویی به, Drafshi است. این موضوع تا کنون 8 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته اطلاعیه ها اخبار و قوانین انجمن
نام موضوع خوش آمدگویی به, Drafshi
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 8
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
welcome

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
تاریخ ثبت‌نام
2020-06-06
نوشته‌ها
10,791
پسندها
3,134
امتیازها
248
Drafshi عزیز ورودتان را به انجمن کاربردی (گروه آموزشی الغدیر), خوش آمد میگوییم.

لطفا قبل از هر کاری را مطالعه بفرمایید


اگر نیاز به آموزش خاصی دارید بخش را مطالعه بفرمایید


در صورت نیاز به دسنرسی به بخش ویژه از بخش استفاده کنید
 
امضا : PracticalSoft
بالا