جدیدترین‌ها

سلامت رفع بوی بد دهان

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته پزشکی و سلامت ایجاد شده و آغاز کننده آن Sadeghمی باشد و موضوع آن: رفع بوی بد دهان است. این موضوع تا کنون 69 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 3 بار پسندیده شده...
نام دسته پزشکی و سلامت
نام موضوع رفع بوی بد دهان
آغاز کننده موضوع Sadegh
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Sadegh

Sadegh

مدیر بخش ورزش (فوتبال)
پرسنل مدیریت
مدیر سایت
2020/06/13
162
133
43
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند

یک برش از خیار را روی زبونتون قرار بدهید و 30ًتا90ثانیه بین زبان و سقف دهان بفشارید
خیار،باکتریهای عامل بوی بد دهان را نابود میکند!
 
بالا پایین