جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار روشنایی اتوماتیک شبانه (فتوسل) قابل تنظیم

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: روشنایی اتوماتیک شبانه (فتوسل) قابل تنظیم است. این موضوع تا کنون 15 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع روشنایی اتوماتیک شبانه (فتوسل) قابل تنظیم
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,293
1
202
63
روشنایی اتوماتیک شبانه (فتوسل) قابل تنظیم

photo_2021-06-23_11-32-40.jpg
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Saeed73
بالا پایین