جدیدترین‌ها

روشن کردن صفحه نمایش در حالت قفل یا غیر قفل

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته بیسیک فور اندروید ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: روشن کردن صفحه نمایش در حالت قفل یا غیر قفل است. این موضوع تا کنون 25 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته بیسیک فور اندروید
نام موضوع روشن کردن صفحه نمایش در حالت قفل یا غیر قفل
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020-06-07
118
37
28
30
اصفهان
⚙ #تابع_کاربردی #بیسیک4اندروید

💡روشن کردن صفحه نمایش موقع قفل یا غیر قفل (در همه اندروید ها - 8+ )

1. متد جاوای زیر رو به اکتیویتی یا سرویس مورد نظر اضافه و کتابخانه JavaObject رو تیک بزنید:
#if java
import android.os.PowerManager;
public void wake() {
PowerManager pm = (PowerManager) getSystemService(POWER_SERVICE);
PowerManager.WakeLock wl = pm.newWakeLock(PowerManager.SCREEN_BRIGHT_WAKE_LOCK | PowerManager.ACQUIRE_CAUSES_WAKEUP, "tag");
wl.acquire();
}

#End If

2. این دسترسی رو به منیفست اضافه کنید:
AddPermission(android.permission.WAKE_LOCK)

3. کد زیر رو برای روشن کردن صفحه استفاده کنید:
Dim j As JavaObject
j.InitializeContext
j.RunMethod("wake",Null)
 
بالا پایین