جدیدترین‌ها

روشی جالب برای مرتب کردن سیم ها و کابل ها

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته رسانه های آموزشی کاربردی وجالب ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: روشی جالب برای مرتب کردن سیم ها و کابل ها است. این موضوع تا کنون 55 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته رسانه های آموزشی کاربردی وجالب
نام موضوع روشی جالب برای مرتب کردن سیم ها و کابل ها
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft
بالا پایین