الکترونیک روش تست سلامت خازن ها

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک آنالوگ ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: روش تست سلامت خازن ها است. این موضوع تا کنون 75 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک آنالوگ
نام موضوع روش تست سلامت خازن ها
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 75
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
روش تست سلامت خازن ها
برای دیدن تصاویر باید ثبت نام کنید
۱-تست خازن بدون قطب

دو سر اهمتر را روی رنج ضربدر یک کیلو است به دو سر خازن زده اگر عقربه حرکت نکرد و روی بی‌نهایت ماند یا کمی حرکت کرد و برگشت خازن سالم است.

۲- تست خازن الکترولیتی (باقطب)

دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر ۱۰۰ است به دو سر خازن زده اگر عقربه اهمتر رفت و برگشت نمود خازن سالم است اگر عقربه روی صفرایستاد خازن اتصال کوتاه شده واگر عقربه در برگشت روی صفر نیامد نشتی دارد.

۳- تست خازن متغیر (واریابل)

دوسر اهمتر را به دو سر پایه ” دو پایه کنار هم واریابل زده” و دسته واریابل را چرخانده اگر عقربه هیچ حرکتی نشان نداد و روی بی‌نهایت ماند سالم است.

۴- تست خازن روی مدار

تست خازن یا اهمتر” حداقل باید یک پایه خازن را خارج نموده و دو سر اهمتر را به دو سر خازن وصل نموده به طور کلی در مورد خازن‌های الکترولیتی عقربه اهمتر باید رفت و برگشت کند ودر بقیه خازن‌ها در صورت سالمی عقربه اصلا نباید حرکت کند.

۵- تست خازن متغییر (واریابل) روی مدار:

واریابل روی مدار تست نمی‌شود و بایستی پایه‌های آنرا در لحیم آزاد نمود و اهمتر را به دو پایه آن وصل نمود اگر عقربه حرکت نکند سالم است معمولا به این روش نمی‌شود واریابل را دقیق تست نمودو از روی عیب‌های رادیو می‌توان به خرابی واریابل پی‌برد. مثلا رادیوئی که در هنگام چرخاندن واریابل سوت می‌کشد و یا خش خش ایجاد می‌کند و یا در قسمتی از صفحه ” ایستگاهی را نمی‌گیرد ویا ایستگاه‌ها را مخلوط می‌کند و یا فقط یک ایستگاه را می‌گیرد واریابلش خراب است.۶- تست خازن متغییر (واریابل) به طریقه ولتاژگیری:

اگر ولتاژ بیس ترانزیستور مخلوط کننده با تغییر واریابل تغییر نمود واریابل سالم است.نشتی خازن‌ها

معمولا در بین خازن‌ها ” خازن الکترولیتی بیشتر خراب می‌شود و نشتی پیدا می‌کند یعنی یک حالت اتصالی کمی بین دو صفحه فلزی خازن از طریق عایق بین دو صفحه ایجاد می‌شود و برای اینکه دقیقا متوجه شویم خازن نشتی دارد ” یا نه بایستی از دستگاه خازن سنج ایستاده کنیم.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ali
بالا پایین