جدیدترین‌ها

کنکور زمان بندی سوالات کنکور سراسری

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته کنکور ایجاد شده و آغاز کننده آن Mahoorمی باشد و موضوع آن: زمان بندی سوالات کنکور سراسری است. این موضوع تا کنون 103 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته کنکور
نام موضوع زمان بندی سوالات کنکور سراسری
آغاز کننده موضوع Mahoor
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Mahoor

Mahoor

مدیر تالار مدرسه
پرسنل مدیریت
مدیر سایت
2020/06/10
82
40
18
✅زمان بندی برای ازمون کنکور سراسری

📒📒📒عمومی ها

🔴ادبیات⬅️۲۵سوال📝
⬅️زمان:۱۸دقیقه⏰
⬅️هر سوال:۴۳.۲ثانیه

🔴عربی⬅️۲۵سوال📝
⬅️زمان:۲۰دقیقه⏰
⬅️هر سوال۴۸ثانیه

🔴دین وزندگی⬅️۲۵سوال📝
⬅️زمان:۱۷دقیقه⏰
⬅️هرسوال۴۰.۸ثانیه

🔴زبان انگلیسی⬅️۲۵سوال📝
⬅️زمان:۲۰دقیقه⏰
⬅️هرسوال۴۸ثانیه

📒📒📒اختصاصی تجربی

🔴زمین⬅️۲۵سوال📝
⬅️زمان:۲۰دقیقه⏰
⬅️هرسوال۴۸ثانیه
🔴ریاضی⬅️۳۰سوال📝
⬅️زمان:۴۷دقیقه⏰
⬅️هرسوال۹۴ثانیه

🔴زیست⬅️۵۰سوال📝
⬅️زمان:36دقیقه⏰
⬅️هرسوال۴۳.۲ثانیه

🔴فیزیک⬅️۳۰سوال📝
⬅️زمان:۳۷دقیقه⏰
⬅️هرسوال۷۴ثانیه

🔴شیمی⬅️۳۵سوال📝
⬅️زمان:۳۵دقیقه⏰
⬅️هرسوال۶۰ثانیه

📒📒📒اختصاصی ریاضی

🔴ریاضی⬅️۵۵سوال📝
⬅️زمان:۸۵دقیقه⏰
⬅️هرسوال۹۲.۷ثانیه

🔴فیزیک⬅️۴۵سوال📝
⬅️زمان:۵۵دقیقه⏰
⬅️هرسوال۷۳.۳ثانیه

🔴شیمی⬅️۳۵سوال📝
⬅️زمان:۳۵دقیقه⏰
⬅️هرسوال۶۰ثانیه

📣📣📣روش پیشنهادی ما👇👇👇

📒📒📒عمومی ها
هردرس۱۵دقیقه⏰
جمع کل۶۰دقیقه⏰

⏰15دقیقه اضافی روی درسی که تسلط بیشتری دارین بزارین.

📒📒📒اختصاصی ها(تجربی)
هردرس۳۰دقیقه⏰❌به جز زمین
جمع کل۱۲۰دقیقه⏰
زمان باقیمانده۵۵دقیقه⏰⬅️روی دروسی که مسلط تر هستین زمان بذارین

📒📒📒اختصاصی ها

ریاضی:90دقیقه ⏰
فیزیک:۴۰دقیقه⏰
شیمی:۳۰دقیقه⏰
جمع کل۱۲۰دقیقه⏰
زمان باقیمانده۵۵دقیقه⏰

⬅️روی دروسی که مسلط ترهستین زمان بذارین
 
بالا پایین