سورس کد Scope Chat - html

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته زبان برنامه نویسی اچ تی ام ال ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: سورس کد Scope Chat - html است. این موضوع تا کنون 69 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته زبان برنامه نویسی اچ تی ام ال
نام موضوع سورس کد Scope Chat - html
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 69
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
8,206
1
2,227
198
سورس کد Scope Chat - html

HTML , CSS

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" >
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>chat Scope</title>
<style>
body {
background: #368dda;
margin-top:15%;
margin-left:35%;

}
.scope {
position: relative;
font-family: sans-serif;
font-size: 18px;
line-height: 24px;
width: 300px;
background: #fff;
border-radius: 40px;
padding: 24px;
text-align: center;
color: #000;
}
.scope-bl:before {
content: "";
width: 0px;
height: 0px;
position: absolute;
border-left: 24px solid #fff;
border-right: 12px solid transparent;
border-top: 12px solid #fff;
border-bottom: 20px solid transparent;
left: 32px;
bottom: -24px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="scope scope-bl">
Test
</div>
</body>
</html>
 
بالا پایین