جدیدترین‌ها

شماتیک کامل سیکل تراکمی تبرید

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته کولر گازی, اسپیلت-پکیج و... ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: شماتیک کامل سیکل تراکمی تبرید است. این موضوع تا کنون 15 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته کولر گازی, اسپیلت-پکیج و...
نام موضوع شماتیک کامل سیکل تراکمی تبرید
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,293
1
202
63
شماتیک کامل سیکل تراکمی تبرید

photo_2021-06-09_02-04-15.jpg
 
بالا پایین