جدیدترین‌ها

طبقه بندی چراغ ها برحسب درجه حفاظت در برابر برق گرفتگی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: طبقه بندی چراغ ها برحسب درجه حفاظت در برابر برق گرفتگی است. این موضوع تا کنون 82 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع طبقه بندی چراغ ها برحسب درجه حفاظت در برابر برق گرفتگی
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
149
62
28
30
اصفهان
طبقه بندی چراغ ها برحسب درجه حفاظت در برابر برق گرفتگیگروه o : شامل چراغ هایی که صرفا به عایقبندی اساسی متکی باشد و بدان معنی است که هیچ وسیله ای برای اتصال قسمت های هادی دردسترس به هادی حفاظتی سیم کشی تاسیسات وجود ندارد و در صورت بروز نقص در عایقبندی اساسی حفاظت در برابر برق گرفتگی متکی به شرایط محیط اطراف می شود.

گروه I : شامل چراغ هایی که حفاظت صرفا متکی به عایقبندی اساسی نباشد بلکه پیش بینی اضافی دیگری برای اتصال قسمت های هادی دردسترس به هادی حفاظتی سیم کشی ثابت نیز شده باشد تا در صورت بروز نقص در عایقبندی اساسی قسمت های مزبو برق دار نشود.

گروه II : شامل چراغ هایی است که علاوه بر عایقبندی اساسی دارای پیش بینی اضافی همچون عایقندی مضاعف یا تقویت شده در آن در نظر گرفته شده باشد. در این نوع پیش بینی اتصال زمین حفاظتی با شرایط محل نصب وجود ندارد.

گروه III : شامل چراغ هایی است که در آن ها حفاظت متکی بر تغذیه با ولتاژ خیلی ضعیف ایمنی ( SELV ) می باشد و ولتاژهای بیش از آن در چراغ تولید نمی شود.
 
بالا پایین