جدیدترین‌ها

علائم فنی دیاک در شماتیک

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته electronic ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: علائم فنی دیاک در شماتیک است. این موضوع تا کنون 53 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته electronic
نام موضوع علائم فنی دیاک در شماتیک
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,293
1
202
63
photo_2021-02-23_22-19-2040cba5b026c941c5.jpg


علائم فنی دیاک در شماتیک

علامت فنی و شکل ظاهری دیاک در عکس فوق

دیاک چیست ؟

این قطعه الکترونیکی در هنگام رسیدن جریان برق به سطح ولتاژ شکست، رسانا شده و جریان را از خود عبور می دهد.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: joker
بالا پایین