جدیدترین‌ها

علائم مشخصه کابلها

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: علائم مشخصه کابلها است. این موضوع تا کنون 57 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع علائم مشخصه کابلها
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
138
52
28
30
اصفهان
علائم مشخصه کابلها
در استاندارد آلمانی که در ایران معمول شده است ساختمان کابلها با حروف الفبا مشخص می شود. در این روش حرف اول جنس هادی را مشخص می کند N علامت مس و NA علامت آلومینیوم است. حرف دوم عایق سیمها را مشخص می کند. Y علامت پلاستیک و G علامت لاستیک است و در صورتی که حرفی وجود نداشته باشد عایق کاغذی مورد نظر است. قسمت بعد معین کننده نوع غلاف است. Y غلاف پلاستیکی ، K غلاق سربی ، KL غلاف آلومینیومی است. قسمت بعد مشخص کننده نوع زره است. B مشخص کننده سیمهای فولادی و Gb معین کننده سیم فولاد گالوانیزه است. بلاخره قسمت آخر جنس روپوش خارجی را مشخص می کند و در آن A معین کننده الیاف گیاهی ( جوت ) می باشد. در ذیل علائم چند کابل ولتاژ ضعیف که در برق رسانی مورد استفاده قرار می گیرند آماده است. NYY : کابل با هادی مس ، عایق و غلاف پلاستیک NAYY : کابل با هادی آلومینیوم ، عایق و غلاف پلاستیک NGG : کابل با هادی مس ، عایق و غلاف لاستیک NAGG : کابل با هادی آلومینیوم ، عایق و لاستیک NYKB : کابل با هادی مس ، عایق پلاستیک ، غلاف سرب و زره فولادی NYYGb : کابل با هادی مس ، عایق و غلاف پلاستیک و زره فولاد گالوانیزه NKBA : کابل با هادی مس ، عایق کاغذ ، غلاف سرب ، زره فولاد و روپوش خارجی الیاف گیاهی
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: hajhasani
بالا پایین