الکترونیک مدار فاصله سنج مادون قرمز

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته الکترونیک آنالوگ ایجاد شده و آغاز کننده آن SONICمی باشد و موضوع آن: فاصله سنج مادون قرمز است. این موضوع تا کنون 37 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 2 بار پسندیده شده...
نام دسته الکترونیک آنالوگ
نام موضوع فاصله سنج مادون قرمز
آغاز کننده موضوع SONIC
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط SONIC

SONIC

مدیر بخش برق و الکترونیک (SONIC)
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
عضو افتخاری گروه الکترونیک
استاد و مشاور الکترونیک
تاریخ ثبت‌نام
Oct 14, 2021
نوشته‌ها
1,668
پسندها
3,669

برچسب‌ها
thanks
بالا