برق ساختمان فاصله پریز از شیر سینک روشویی

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن practicalsoftمی باشد و موضوع آن: فاصله پریز از شیر سینک روشویی است. این موضوع تا کنون 221 بازدید کننده و, 3 پاسخ داشته و 2 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع فاصله پریز از شیر سینک روشویی
آغاز کننده موضوع practicalsoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط fcom1

practicalsoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
تاریخ ثبت‌نام
Jun 6, 2020
نوشته‌ها
11,238
پسندها
3,719
لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند

🔹حداقل فاصله پریز از شیر سینک روشویی 60cm

🔹حداقل فاصله کلید از چهارچوب در 10cm

🔹حداقل ارتفاع مجاز پریز30cm
 

fcom1

کاربر(جدید)
تاریخ ثبت‌نام
Nov 28, 2023
نوشته‌ها
8
پسندها
9
درود البته در ایین نامه چندسال اخیر پریز رختشور خانه 80سانت و پریز 50سانت
 

SONIC

مدیر بخش برق و الکترونیک (SONIC)
پرسنل مدیریت
مدیر انجمن
عضو افتخاری گروه الکترونیک
استاد و مشاور الکترونیک
تاریخ ثبت‌نام
Oct 14, 2021
نوشته‌ها
1,806
پسندها
4,088

fcom1

کاربر(جدید)
تاریخ ثبت‌نام
Nov 28, 2023
نوشته‌ها
8
پسندها
9

استانداردهای جهانی برق ساختمان برای فاصله‌ها​

 • فاصله آویز لامپ‌ها از سقف ساختمان باید ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله کابل‌ها از دیوار می باید حداقل ۲ سانتی متر باشد.
 • فاصله پریزهای برق، تلفن‌ها و آنتن ساختمان از کف باید ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله پریز از کف در حمام ۱۲۰ باید سانتی متر می‌باشد.
 • فاصله پریز از کف در آشپزخانه می‌بایست ۶۰ و ۱۲۰ سانتی متر می‌باشد.
 • فاصله جعبه فیوز از لوله‌های گاز و آب باید ۱ متر بوده و از کف ساختمان به اندازه ۱۵۰ تا ۱۷۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله قوطی‌ها از چارچوب ساختمان باید ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر باشد.
 • فاصله کلیدهای ساختمانی از کف باید ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله کلیدهای ساختمانی از کف می‌بایست ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله گوشی آیفون از کف باید ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر باشد.
 • فاصله پنل و گوشی آیفون از کف می باید ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی متر باشد
 • فاصله پریزها از هم حداکثر باید ۳ متر بوده و از درب ۱.۵ متر باشد.
 
بالا