جدیدترین‌ها

قوانین نظارتی برق ساختمان

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: قوانین نظارتی برق ساختمان است. این موضوع تا کنون 48 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع قوانین نظارتی برق ساختمان
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,349
1
206
63
🔌قوانین نظارتی برق ساختمان💡


1⃣- چاه ارت توسط شرکتهای دارای تاییدیه اجرا شود ، مقاومت چاه 2 اهم و برای چاه ارت کارتکس چاه ( کارتکس شرکت مجری چاه ) اخذ شود .

2⃣- رعایت حریم شبکه های توزیع برق از ساختمان برای ولتاژ v380-220 برابر 1.5 متر می باشد و حریم 20 کیلو ولت 3 متر می باشد.

3⃣- حتی المقدور از برقکارانع مجاز که دارای گواهینامه انجام کار از سازمان فنی و حرفه ای می باشند استفاده گردد .

4⃣- استفاده از کلید حفاظت جان ( RCD / RCCB ) با جریان نشتی حداکثر mA 30 الزامی است(حداقل برای مدار پریزها و آشپزخانه و حمام).

5⃣- کف تابلو فیوز از کف تمام شده باید 170 سانتیمترع فاصله داشته باشد و از لوله آب و گاز 150 سانتیمتر فاصله داشته باشد .

6⃣- در تابلو برق سیم های نول توسط ترمینال پیچی به هم متصل شوند و از به هم تابیدن سیمها و نوارچسب کاری کردن آنها خودداری گردد .

7⃣- در تابلو برق جهت اتصال سیم های ارت از شینه ارت استفاده شود .

8⃣- در همه لوله های برق، سیم کشی سه سیمه باشد مگر اعلام حریق دو سیمه که البته برخی اعلام حریق ها هم سه سیمه هستند، کلیه پریزها با سیم سه در دو ونیم میلی متر مربع 2.5*3 و روشنایی ساختمان با سیم سه در یک و نیم میلی متر مربع 1.5*3انجام شود .

9⃣-حداقل فاصله نصب پریزها از کف تمام شده 30 سانتی متر و فاصله کلید ها از کف تمام شده 110 سانتی متر باشد. بجز آشپزخانه و پارکینگ و پشت بام که باید ارتفاع تمام شده110 سانتی متر باشد و پریزها در پارکینگ و پشت بام باید IP44 باشند یعنی درپوش داشته باشند برای برف و باران.

🔟- فاصله کلید از ((چهارچوب در)) می تواند بین 10 تا 30 سانتی متر انتخاب گردد ولی هر فاصله ای انتخاب شد باید در کل ساختمان همان فاصله اجرا شود و کلید و پریز سمت لولای در نصب نشود.

1⃣1⃣-حداقل ارتفاع نصب پریز از کف تمام شده در آشپزخانه و پارکینگ و فضای مرطوب cm110 باشد و فاصله پریز از مرز بیرونی سینک ظرفشویی 60 سانتی متر باشد در روشویی که پریز ریش تراش وجود دارد هم این فاصله رعایت شود. پریزها بیشتر از10 سانتی متر باید از سطح کابینت فاصله داشته باشند.

2⃣1⃣- ارتفاع نصب کلید فن cm120 از کف تمام شده باشد .

3⃣1⃣- اگر پریز در بالای شیرگاز نصب شود، فاصله کلید و پریز از شیر گاز حداقل 50 سانتیمتر باشد. چنانچه پریز سمت چپ یا راست یا زیر شیرگاز نصب شده باشد رعایت فاصله حداقل10 سانتی متر کافیست.(بهتر است کلید و پریز اطراف شیر گاز نصب نشود)

4⃣1⃣-نصب فن در حمام ممنوع است مگر IP44 باشد که در بازار موجود نیست، اگر هم باشد باید 60 سانتی متر حداقل با خروجی آب دوش فاصله داشته باشد.

5⃣1⃣-کلید و فیوز سر راه فاز قرار گیرد .

6⃣1⃣- زیر هر پیچ حداکثر فقط باید 2 سیم بسته شود .

7⃣1⃣-چراغ نصب شده در حمام باید IP44 باشد که این چراغ ها کم هستند و اگر چراغ معمولی می گذارند زیر حباب محافظ آن واشر نسوز گذاشته شود که آب بندی شود. و از دوش حداکثر فاصله را داشته باشد(بهتر است 1.5 متر فاصله داشته باشد) .

8⃣1⃣-بهتر است تمام اتصالات سرسیم داشته باشده یا حداقل بصورت سئوالی بسته شود یعنی در جهت گردش پیچ، سیم خود به خود محکم شود(سیم از سمت چپ زیر پیچ گذاشته شود تا با راستگرد شدن پیچ سفت شود).

9⃣1⃣-حداکثر می توان 12 پریز از یک فیوز انشعاب گرفت .

0⃣2⃣- فاز باید به سمت راست پریز داده شود یعنی هنگامی که مقابل پریز می ایستیم روزنه سمت راست فاز باشد.
 
بالا پایین