لوله کشی روکار ضد انفجار

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: لوله کشی روکار ضد انفجار است. این موضوع تا کنون 66 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع لوله کشی روکار ضد انفجار
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها 66
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

مسئول نظارت بر محتوا
پرسنل مدیریت
ناظم انجمن
2020-06-07
692
998
93
31
اصفهان
لوله کشی روکار ضد انفجار


در محیط های مخاطره آمیز که ایجاد جرقه ، قوس الکتریکی و دمای بالا خطر ساز است مانند محل هایی که گازهای محترق و قابل انفجار ، بخارهای هادی جریان برق ، مواد نفتی ، رشته های قابل اشتعال معلق در فضا و مانند آن وجود دارد ، باید کلیه لوله کشی های برق بر اساس طبقه بندی ها و استانداردهای وزارت نفت یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی مانند کمیته بین المللی الکتروتکنیک ( IEC ) و NFPA انجام شود.
 
بالا پایین