جدیدترین‌ها

الکترونیک مبدل BCD به سون سگمنت

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: مبدل BCD به سون سگمنت است. این موضوع تا کنون 7 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 2 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مبدل BCD به سون سگمنت
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
131
52
28
30
اصفهان
مبدل BCD به سون سگمنت

photo_2021-07-18_21-05-45.jpg
 
بالا پایین