الکترونیک مدار آشکار ساز سطح سرریز آب بصورت موزیکال

  • نویسنده موضوع نویسنده موضوع Ali
  • تاریخ شروع تاریخ شروع

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: مدار آشکار ساز سطح سرریز آب بصورت موزیکال است. این موضوع تا کنون 56 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 2 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مدار آشکار ساز سطح سرریز آب بصورت موزیکال
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

مسئول نظارت بر محتوا
پرسنل مدیریت
ناظم انجمن
تاریخ ثبت‌نام
Jun 7, 2020
نوشته‌ها
914
پسندها
1,197
مدال‌ها
8
سن
33
محل سکونت
اصفهان
مدار آشکار ساز سطح سرریز آب بصورت موزیکال

برای دیدن تصاویر باید ثبت نام کنید
 

بالا