جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار مدار آمپلی فایر 10 وات ساده

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: مدار آمپلی فایر 10 وات ساده است. این موضوع تا کنون 19 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مدار آمپلی فایر 10 وات ساده
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,343
1
205
63
مدار آمپلی فایر 10 وات ساده

10 Watt Amplifier Circuits​


simplest-10-watt-amplifier-circuit.jpg
 
بالا پایین