جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار مدار آژیر آمبولانس و پلیس با چراغ گردان

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: مدار آژیر آمبولانس و پلیس با چراغ گردان است. این موضوع تا کنون 22 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مدار آژیر آمبولانس و پلیس با چراغ گردان
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,343
1
205
63
مدار آژیر آمبولانس و پلیس با چراغ گردان

Circuit Diagram of Two Tone Siren:​Police-Siren-1200x628.jpg

Rotating Beacon Light:


beacon-led-allignment.jpg


beacon-LED-circuit-1200x494.jpg
 
بالا پایین