جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار تغذیه با دو خروجی 5 ولت و 12 ولت

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: مدار تغذیه با دو خروجی 5 ولت و 12 ولت است. این موضوع تا کنون 23 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مدار تغذیه با دو خروجی 5 ولت و 12 ولت
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020-06-06
3,014
1
161
63
مدار تغذیه با دو خروجی 5 ولت و 12 ولت
R3وR5 مقاومت های 2 وات هستن

لطفا گزینه ورود یا ثبت‌نام را انتخاب کنید تا پیوندها برای شما قابل نمایش شوند
 
بالا پایین