جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار | مدار قفل رمز |4017

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: | مدار قفل رمز |4017 است. این موضوع تا کنون 13 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع | مدار قفل رمز |4017
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,343
1
205
63
| مدار قفل رمز |


یکی از ساده ترین مدارات قفل رمزی دیجیتالی را در تصویر بالا مشاهده می کنید ، در این مدار از یک ایسی 4017 استفاده شده است و نیاز به برنامه نویسی هم نیست ، خروجی رله را میتوانید به هر وسیله ای وصل کنید ، در صورتی که رمز 5073 را وارد کنید رله فعال می شود و با زدن دکمه کنسل دوباره رله غیر فعال میگردد ، با تغییر مکان سوییچها میتوانید رمز دلخواه را قرار دهید


photo_2021-08-28_19-33-49.jpg
 
بالا پایین