جدیدترین‌ها

الکترونیک مدار گوش الکترونیکی (سمعک)

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته مدارهای کاربردی ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: مدار گوش الکترونیکی (سمعک) است. این موضوع تا کنون 8 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 1 بار پسندیده شده...
نام دسته مدارهای کاربردی
نام موضوع مدار گوش الکترونیکی (سمعک)
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020/06/07
131
52
28
30
اصفهان
مدار گوش الکترونیکی (سمعک)


photo_2021-07-18_21-15-10.jpg
 
بالا پایین