جدیدترین‌ها

برق میزان آب مورد نیاز برای تولید ۱مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف!

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ایجاد شده و آغاز کننده آن PracticalSoftمی باشد و موضوع آن: میزان آب مورد نیاز برای تولید ۱مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف! است. این موضوع تا کنون 13 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق
نام موضوع میزان آب مورد نیاز برای تولید ۱مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف!
آغاز کننده موضوع PracticalSoft
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط PracticalSoft

PracticalSoft

پرسنل مدیریت
مدیر کل انجمن
2020/06/06
3,343
1
205
63
میزان آب مورد نیاز برای تولید ۱مگاوات ساعت برق در نیروگاه های مختلف!


photo_2021-09-01_11-52-58.jpg
 
بالا پایین