جدیدترین‌ها

نكاتی در پلان های پريز برق

اطلاعات موضوع

درباره موضوع در تاریخ, در دسته برق ساختمان ایجاد شده و آغاز کننده آن Aliمی باشد و موضوع آن: نكاتی در پلان های پريز برق است. این موضوع تا کنون 29 بازدید کننده و, 0 پاسخ داشته و 0 بار پسندیده شده...
نام دسته برق ساختمان
نام موضوع نكاتی در پلان های پريز برق
آغاز کننده موضوع Ali
تاریخ شروع
پاسخ‌ها
بازدیدها
پسندها
آخرین ارسال توسط Ali

Ali

کاربر سایت
2020-06-07
119
37
28
30
اصفهان
نكاتی در پلان های پريز برق
۱ - در تمام ساختمان ها از پريز ارت دار استفاده شود .
۲ - در مكانهای مرطوب مثل ( پاركينگ ، حياط ، دستشويی ،تراس ،پشت بام ، پاسيو و .......) از پريز ارت دار و درب دار ( با رعايت ارتفاع
۱۱۰ سانتی متر از كف تمام شده ) و ذكر IP استفاده شود.
۳ - حداكثر تعداد پريز روی هر خط برابر ۱۲ عدد است . اغلب در فضا هايی مانند پاركينگ های بزرگ و انبارهای مجتمع ها با اين مشكل
مواجه مي شويم ( با توجه به مصرف بار ، فيدر در نظر مي گيريم )
۴ - حداكثرافت ولتا زمجاز در خطوط پريز برابر ۲ % از تابلو كنتور تا آخرين پريز روي هر خط است .( اين مشكل در محوطه هاي وسيع مانند
پاركينگ مجتمع ها پيش می آيد ) براي محاسبه آن ،يك بار ۱۶ آمپر روی آخرين پريز در خط مربوطه ،در نظر گرفته و افت ولتاژ را
نسبت به آن محاسبه می كنيم .
۵ - براساس كاربری هر فضا ، تعداد پريزهای فضا مشخص می شود و اگر تعداد پريز موجود در طراحی برای آن فضا كم باشد، اشكال گرفته می شود . لذا در صورتيكه نسبت به كاربری تعداد مناسب بوده باشد اشكالی ندارد .
 
بالا پایین